Gasketelwet 2022

Vanaf 1 april 2023

 

Sinds 1 april is de Gasketelwet officieel van kracht. Dit betekent dat onze cv- installateurs (monteurs) aan wettelijke eisen moet voldoen om werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen te mogen uitvoeren. Deze werkzaamheden omvatten het installeren, repareren, onderhouden én in bedrijf stellen van CV-ketels, gashaarden en geisers.

Vanaf heden (oktober 2021) werkt onze onderhoudsmonteur al volgens de nieuwe wetgeving. Hiervoor heeft hij een CO- certificaat gehaald. Zonder dit certificaat ben je in overtreding en kun je een boete krijgen. Dit geldt ook voor consumenten, die een niet gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Een monteur moet vakbekwaam zijn. Dat wil zeggen dat hij kennis van zaken heeft over de oorzaken van koolmonoxide-ongevallen en hij moet rookgasmetingen kunnen doen en deze beoordelen.

Voor veel ketels geldt nu dat de luchttoevoer aangepast moet worden indien deze van PVC is of uit verschillende materialen bestaat. De monteur mag een cv-ketel afkeuren en buiten werking stellen als dit niet voldoet aan de eisen.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van Rijksoverheid.

Op de website van de GGD vind je meer informatie over koolmonoxide en gezondheid.

 

 

Wij zijn een CO vrij gecertificeerd bedrijf!

Bekijk welke bedrijven in het Register gasverbrandingsinstallaties staan, zorg dat het bedrijf waar u onderhoud door uit laat voeren hier in terug te vinden is.